ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
MING TAI INDUSTRIAL CO., LTD
Είμαστε εξειδικευμένος κατασκευαστής ελατηρίων από χαλύβδινα ελάσματα, μεταξύ των οποίων κοινά ελατήρια, ελατήρια σταθερής τάσης, ελατήρια σταθερής ροπής, ελατήρια σταθερής τάσης για ψήκτρες κινητήρων, ελατήρια ισχύoς, ελατήρια μεταβλητής τάσης κλπ. Όλα τα ελατήρια παράγονται με τρύπημα σε πρέσα, θερμική κατεργασία, ξάκρισμα και διαμόρφωση, προκειμένου να εξασφαλίζεται κορυφαία ποιότητα παραγωγής. Διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, εξάγουμε σε όλο τον κόσμο.
Είδος εταιρείας: Κατασκευαστής
Διευθυντές: Shyue-Sheng Chen
Εξαγωγή: Παγκοσμίως
Αριθμός υπαλλήλων: 49
Έτος ίδρυσης: 1966
Πιστοποιητικά: ISO 9001: 2000
 
ΠΡΟÏΟΝΤΑ &ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
constant_force_spring Κυλινδρικά ελατήρια
Ελατήριο σταθερής τάσης που κατασκευάζεται με την τύλιξη του χαλύβδινου ελάσματος (λάμας) σε ελικοειδή μορφή, η οποία ασκεί σχεδόν σταθερή δύναμη συσπείρωσης, αντίρροπη της εκτύλιξης. Τα πλεονεκτήματα του ελατηρίου σταθερής τάσης σε σύγκριση με τα κλασικά συρμάτινα ελατήρια είναι ότι με την άσκηση σχεδόν σταθερής τάσης καθ' όλη την έκταση με μικρή αρχική παραμόρφωση, η επιθυμητή φόρτιση μπορεί να επιτευχθεί σε μικρή έκταση αλλά με δυνατότητα μακράς έκτασης.
constant_torque_spring Ελατήριο σταθερής ροπής
Το ελατήριο σταθερής ροπής κατασκευάζεται με την περιτύλιξη χαλύβδινου ελάσματος σε ελικοειδή μορφή. Όταν τα ελατήρια τυλίγονται με αντίθετη φορά σε ένα τύμπανο εξόδου από το φυσικό τους τύπο με την επίδραση φορτίου, αναπτύσσεται δύναμη αντίρροπη της εκτύλιξης. Εάν ωστόσο αρθεί το φορτίο, θα παραχθεί ταυτόχρονα σταθερή ροπή από το τύμπανο εξόδου.
Constant Force Spring for Carbon Brush Κυλινδρικά ελατήρια
Μεγάλες συλλογές διαφόρων ελατηρίων για υποδοχές κουζινέτων. Σταθερή πίεση για μεταγωγείς, για οποιοδήποτε μήκος ψήκτρας. Προσφέρει αύξηση της διάρκειας ζωής των ψηκτρών και μείωση της φθοράς από το ρεύμα. Σχεδίαση μικρού μεγέθους για μικρές συνολικές διαμέτρους που επιτρέπει να χρησιμοποιούνται μακρύτερες ψήκτρες και μεγαλύτεροι μεταγωγείς, με μειωμένο σπινθήρα, μικρότερη επίδραση από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI).
prestressed power spring Κινητήρια ελατήρια
Το ελατήριο ισχύoς είναι χαλύβδινη λωρίδα περιελιγμένη σε άξονα και κλειστή σε κέλυφος ελατηρίου. Όταν μία δύναμη προκαλεί την περιστροφή του ελατηρίου, ο άξονας τίθεται σε σχετική κίνηση προς το κέλυφος του ελατηρίου και αποθηκεύει περιστροφική ενέργεια σε μορφή ροπής. Όταν αρθεί η δύναμη, η ροπή απελευθερώνεται μέσω του κεντρικού άξονα ή του κελύφους ελατηρίου μέσα στο οποίο περιορίζεται.
power spring Προεντεταμένο ελατήριο ισχύoς
Το ελατήριο ισχύoς είναι χαλύβδινη λωρίδα περιελιγμένη σε άξονα και κλειστή σε κέλυφος ελατηρίου. Όταν μία δύναμη προκαλεί την περιστροφή του ελατηρίου, ο άξονας τίθεται σε σχετική κίνηση προς το κέλυφος του ελατηρίου και αποθηκεύει περιστροφική ενέργεια σε μορφή ροπής. Όταν αρθεί η δύναμη, η ροπή απελευθερώνεται μέσω του κεντρικού άξονα ή του κελύφους ελατηρίου μέσα στο οποίο περιορίζεται. Λόγω του σχήματός του, όταν απελευθερώνεται ένα προεντεταμένο ελατήριο ισχύoς, παίρνει σχήμα S, ενώ το ελατήριο ισχύoς παίρνει σπειροειδές σχήμα. Τα προεντεταμένα ελατήρια ισχύoς ωστόσο έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν 25%~55% περισσότερη ενέργεια από τα ελατήρια ισχύoς. Διαθέτουν επίσης περισσότερες σπείρες από τα ελατήρια ισχύoς για το ίδιο μέγεθος. Τα ελατήρια ισχύoς χρησιμοποιούνται κυρίως σε ρολόγια, κινητήρες με ελατήριο για παιχνίδια, χρονοδιακόπτες καθώς και σε μηχανισμούς επανατύλιξης καλωδίων ρεύματος, σωληνώσεων συμπιεστών και σε ζώνες ασφαλείας. Η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει πάχη μεταξύ 0,03~0,75mm και πλάτη 1,0~50mm.
variable force torque spring Ελατήριο μεταβλητής τάσης
Ελατήριο μεταβλητής τάσης το οποίο δεν ακολουθεί πιστά το νόμο του Hooke για ελατήρια συμπίεσης το φορτίο των οποίων αυξάνεται ανάλογα με τη διαδρομή τους. Μπορεί να παραχθεί σχεδίαση για πολλαπλά φορτία κατόπιν αίτησής σας. Παραθέτουμε μερικές σχέσεις μεταξύ φορτίου και διαδρομής, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
variable force torque spring
variable force torque spring
variable force torque spring
Brief by Languages
Čeština
Español
Italiano
Norsk
Română
Suomi
Ελληνική
العربية
簡體中文
Dansk
Français
Magyar
Polski
Slovenčina
Svenska
Български
한국어
 
Deutsch
Hrvatski
Nederlands
Português
Slovenščina
Türkçe
Русский
日本語
Ming Tai Industrial Co., Ltd.
No. 250, Sing Jhong Road,
Tamsui, New Taipei City 251, Taiwan
Tel: 886-2-26228651
E-mail: mtis@powerspring.com.tw
Copyright © Ming Tai Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Powered by Lotus Business Information Co. / Member of Allitwares.com/Allmetalworking
Ming Tai has over 50 years of experience to design, and to manufacture steel strip springs, which includes conventional springs, constant force spring, constant torque spring, constant force spring, power spring, variable force springs, spring-Strip tube, etc.